Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

RATSASTUSSEURA ARAMARA RY:N TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

1  Tapahtuman kuvaus: luonne, järjestäjät, kohderyhmä, ajat, osallistujien määrä.

Seuran järjestämiä yleisötapahtumia Ratsutila Aramaran maneesissa ovat seura- ja alueratsastuskilpailut koulu- ja esteratsastuksessa. Lisäksi seura järjestää kerran vuodessa Nouse ratsaille –tapahtuman, jonka tarkoituksena on markkinoida ratsastusharrastusta ja seuran toimintaa. Seuran ratsastuskilpailuissa kilpailijoita on yleensä 10-25 ja yleisöä 20-40 henkilöä. Nouse Ratsaille tapahtumassa katsojia on 25-40 henkilöä. Tapahtumien järjestelyistä vastaavat pääsääntöisesti seuran hallituksen edustajat talkootyöntekijöiden avustuksella. Talkootyöntekijöitä on tapahtumasta riippuen 5-20.

 

Seuran järjestämät yleisötapahtumat eivät ole sellaisia tapahtumia, jotka vaatisivat ilmoituksen tekemistä poliisille. Mikäli seura tulevaisuudessa järjestää yleisötapahtumia, jotka täyttävät ilmoitusvelvollisuuden kriteerit, vastaa seuran turvallisuusvastaava ilmoituksen tekemisestä poliisille.

 

Ilmoitus poliisille tulisi tehdä ainakin seuraavista tapahtumista:

1 Suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia). 

2 Yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat.

3 Erityisryhmille suunnatut tilaisuudet.

4 Myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen).

 

 

 

2  Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt yhteystietoineen.

Turvallisuusvastaava: Sanna Koskinen, puh. 0400 857 624, sanna.taimisto@gmail.com Kilpailuvastaava: Elina Mäkinen, puh. 0400 646473, Elina.Makinen@pretax.net

Tapahtumavastaava: Marjut Puttonen, puh. 050 5410419 marjut.puttonen@hotmail.com

 

3  Riskien arviointi

Suurimpana riskinä kilpailuissa ja tapahtumissa ovat irtipäässeet hevoset ja niiden aiheuttamat vahingot ihmisille ja esineille. Riskinä on myös hevosten toisilleen aiheuttamat vahingot sekä osallistujille sattuneet onnettomuudet, kuten hevosen selästä tippuminen.

 

4  Onnettomuuksia ennaltaehkäisevät toimet

Käytettävät varusteet ja välineet (tarkistus ja huolto)

Estekilpailuissa radan rakentamisesta vastaava henkilö tarkastaa, että käytettävä estekalusto on kunnossa ja turvallinen. Okseriesteissä käytetään aina turvakannattimia takimmaisessa puomissa. Kilpailujen tuomari, verryttelyalueen valvoja tai muu toimihenkilö tarkastaa aina ennen suorituksen alkua, että ratsukon varusteet ovat asianmukaiset ja hevonen oikein satuloitu ja suitsittu. Kilpailunjärjestäjä (tai hänen nimeämänsä henkilö) huolehtii siitä, että ratsastaja kilpailee hänen tasolleen sopivalla ratsulla.

 

Poistumistiet (esteettömyys, riittävyys, havaittavuus)

Maneesissa on ratsastusalueella, katsomoalueella, kahviossa ja tallissa kaikissa kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä, jotka eivät ole lukittuja. Kahviossa poistumistiet ovat asianmukaisesti merkityt. Poistumisteiden edustat pidetään vapaina.

 

 

 

Alkusammutuskalusto (soveltuvuus, määrä, sijoittelu, havaittavuus)

Maneesin kahviotilassa on keskeisellä paikalla ja selvästi merkittynä ja havaittavissa paloposti.

 

Vaaralliset aineet (nestekaasu, polttoaineet, avotuli, pyrotekniikka)

Tallialueelle ei tuoda vaarallisia aineita, eikä tehdä avotulta. Tupakointi ei ole tallialueella sallittua.

 

Hevosten turvallinen käsittely

Tallialueella kaikkien tulee toiminnassaan noudattaa erityistä huolellisuutta ja asiallisuutta, että tapaturmilta ja onnettomuuksilta vältyttäisiin. Hevoset pidetään kilpailujen ja tapahtumien aikana aina suitsittuna tallialueella. Hevosia käsittelee vain henkilö jolla on kokemusta kyseisestä hevosesta. Alaikäisillä tulee olla hevosia käsiteltäessä kypärät päässä. Hevosten turhaa liikuttelua tulee välttää tallialueella. Käsihevos- ja verryttelyalue on merkitty erikseen.

 

Liikennejärjestelyt

Katsojille on osoitettu erillinen paikoitusalue. Yleisön parkkitila on Ratsutila Aramaran parkkialue. Parkkialueelle merkitään kyltein, että kulkuväylä maneesille on pidettävä vapaana, jotta mahdolliset hevoskuljetusautot  ja pelastusajoneuvot pääsevät paikalle.

 Katsojat ohjataan katsomoalueelle turvallisesti siten, etteivät katsojien ja hevosten kulkuväylät risteä. Autojen turhaa ajoa sekä joutokäyntiä tulee välttää tallialueella. Ajonopeus on pidettävä riittävän alhaisena. Liikkeelle lähdettäessä tulee aina varmistua siitä, ettei ketään ole lähietäisyydellä. Liikenteenohjaajia pyritään käyttämään kaikissa tapahtumissa. Liikenteen- ja pysäköinninohjauksella varmistutaan myös siitä, että pelastusajoneuvoilla on esteetön pääsy tapahtumapaikalle.

 

Ensiapuvalmius

Tallin satulahuoneen kaapissa on ensiapulaukku. Tapahtumissa on mukana aina ensiaputaitoinen täysi-ikäinen henkilö.

5 Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Onnettomuustilanteessa on tärkeää pysyä rauhallisena. Jos paikalla on useita ihmisiä, on

jonkun otettava ohjat käsiinsä, jotta loukkaantunut saisi apua mahdollisimman pian.

 

Onnettomuus tai sairauskohtaus

• Pelasta välittömässä vaarassa olevat.

• Selvitä mitä on tapahtunut.

• Jos tilanne on vakava, hälytä apua hätänumerosta 112.

• Huolehdi omasta, autettavien ja muiden paikallaolijoiden turvallisuudesta, estä

lisävahinkojen syntyminen.

• Tarkasta ovatko loukkaantuneen vammat hengenvaarallisia eli hengittääkö

loukkaantunut, toimiiko verenkierto, onko ensiapua vaativia vammoja.

• Ryhdy tarvittaviin ensiaputoimiin.

• Pyydä paikalla olevia auttamaan ja anna heille toimintaohjeita.

• Arvioi ja seuraa tilannetta ammattiavun saapumiseen saakka.

• Opasta ammattihenkilöstä paikalle.

• Selvitä ammattiavulle tarkasti mitä on tapahtunut.

 

Toiminta tulipalon sattuessa

  • rakennuksen tyhjentäminen ja ensisijaisesti ihmisten pelastaminen
  • palon rajaaminen (ovet ja ikkunat kiinni)
  • palokunnan hälyttäminen ja alkusammutus
  • palokunnan opastaminen

 

Kun soitat hätänumeroon 112:

• Kerro kuka olet ja mistä soitat, mahdollisimman tarkka osoite: Ratsutila Aramara, Lopeistontie 75, 42100 Jämsä

• Kerro lyhyesti mitä on tapahtunut.

• Varaudu siihen että päivystäjä haluaa puhua myös potilaan kanssa.

• Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan.

• Huolehdi tarvittaessa pelastushenkilöstön opastuksesta ja varmista että

kulkureitti on selvä.

• Pidä puhelin vapaana, koska avunpyytäjälle saatetaan soittaa matkalla olevasta

yksiköstä lisätietojen saamiseksi.

• Soita hätänumeroon 112 uudelleen, jos potilaan tila muuttuu oleellisesti.

 

6  Vakuutukset.

1 SRL:on kuuluvien ratsastusseurojen vastuuvakuutus

1.1 Vakuutetut
Vakuutettuja ovat Suomen Ratsastajainliitto ry ja liiton jäsenseurat.

1.2 Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksen tarkoituksena on kattaa vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun toiselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, kun vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

1.3 Vakuutuksen korvauspiiri
Vakuutuksen tarkoituksena on kattaa vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun toiselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, kun vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan. Vastuu voi syntyä yhdistystoiminnassa liiton tai sen jäsenseurojen jäsenille, toimihenkilöille tai ulkopuolisille aiheutetuista vahingoista. Vakuutus kattaa myös Kokoontumislain (1999/530) 17 §:n mukaisen järjestäjän vastuuta silloin, kun vakuutettu liitto tai jäsenseura toimii yleisötilaisuuden järjestäjänä.

1.4 Omavastuu
Kussakin vakuutustapahtumassa on vakuutetun omavastuu 500 euroa.

1.5 Vakuutusmäärä
Tapiolan maksaman vakuutuskorvauksen enimmäismäärä on henkilö- ja esinevahingoissa 504.564 euroa kussakin vakuutustapahtumassa.

1.6 Vakuutusehdot
Vakuutussopimukseen sovelletaan Tapiolan vakuutusehtoja nro Y002, 670, 671 sekä erityisehtoja.

2. Seurojen vapaaehtoistyöntekijät (talkoohenkilöt)
Ratsastusseurojen vapaaehtoistyöntekijät (talkoohenkilöt) on liitetty mukaan ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin.

3. Toimihenkilöiden vastuuvakuutus
SRL:n alaisissa kilpailuissa toimivat toimihenkilöt ovat erillisen vastuuvakuutuksen piirissä. Seuran jäseninä ja vapaaehtoistyöntekijöinä toimihenkilöt ovat ryhmätapaturmavakuutuksen piirissä.

Vakuutussopimus 312-0140902-H (kilpailutoiminta) kattaa puhtaita varallisuusvahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja joista Suomen Ratsastajainliitto ry määrätään korvausvelvolliseksi tuomarivirheen tai aiheettomaksi osoitetun kilpailukiellon johdosta. Aiheutunut vahinko on perusteeltaan ja määrältään tuomioistuimen määrättävä. Vakuutukseen sovelletaan ehtoja Y002, 678 ja erityisehtoja. Omavastuu kussakin vakuutustapahtumassa on 1.000 euroa ja vakuutusmäärä 50.456 euroa

 

 

©2017 Ratsastusseura Aramara Ry - suntuubi.com