Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

RATSASTUSSEURA ARAMARA RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA

Sisältö

 

1. Yhdistyksen toiminnan kuvaus
2. Yhdistyksen vastuuhenkilöt ja toimijat sekä heidän yhteystietonsa
3. Toimintatavat
3.1. Yleisötapahtumat
3.2. Jäsentapahtumat
3.3. Koulutus ja perehdyttäminen
3.4. Ohjaajien/valmentajien osaaminen
3.5 Ensiaputaidot
4. Osallistujat ja ohjeistus
5. Suorituspaikat
5.1. Rakennukset, reitit yms.
5.2. Paloturvallisuus
5.3. Suorituspaikkojen valintaohjeet
6. Välineistö ja sen huolto
7. Toimintaohje onnettomuus- ja vahinkotilanteissa
8. Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen
9. Ravinto- ja hygieniaohjeisto
10. Toimijoiden ohjeistus ja päivitys
11. Vakuutukset

 

 

 

1. Yhdistyksen toiminnan kuvaus

 

Ratsastusseura Aramara on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura, joka järjestää ja tukee ratsastukseen ja hevosiin liittyvää toimintaa Jämsässä ja erityisesti tiiviissä yhteistyössä Ratsutila Aramaran kanssa. Seurassa on noin sata jäsentä. Seura pyrkii panostamaan erityisesti nuorisotoimintaan, sekä harrastamisen turvallisuuteen. Seura järjestää mm. kilpailu- ja valmennustoimintaa ja heppakerhoja. Seuran jäsenillä on mahdollisuus kilpailla ja valmentautua Ratsutila Aramaran hevosilla.

 


2. Yhdistyksen vastuuhenkilöt ja toimijat sekä heidän yhteystietonsa

 

Hallitus:

 

Puheenjohtaja: Elina Mäkinen, puh. 0400 646473, Elina.Makinen@pretax.net

 

Varapuheenjohtaja: Riikka Rämö, puh. 0400 239 730, riikka.ramo@suomi24.fi

 

Sihteeri: Sanna Koskinen, puh. 0400 857 624, sanna.taimisto@gmail.com

 

Jäsensihteeri: Hennariikka Hasala,  Puh. 040 738 7643  hennariikka.hasala@pp.inet.fi

 

Rahastonhoitaja: Anni Kukko, puh. 040 7021094 anni.kukko@jokinenoy.fi

 

Juniorijäsen: Saana Kaarenpää, puh. 040 5653315 iita.neiti@hotmail.com

 

Kati Kääntä, puh. 050 5743777 kati.kaanta@luukku.com

 

Marjut Puttonen, puh. 050 5410419 marjut.puttonen@hotmail.com

 

Nimenkirjoittajat: sääntöjen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä

 

Vastuuhenkilöt:

Nuorisovastaava: Saana Kaarenpää

Tapahtuma- ja koulutusvastaava: Marjut Puttonen

Kilpailuvastaava: Elina Mäkinen

Turvallisuusvastaava: Sanna Koskinen

Emäntä/kioskivastaava: Marjut Puttonen

 

 


3. Toimintatavat


3.1. Yleisötapahtumat

 

Kokoontumislaki (530/1999) säätelee yleisötilaisuuksien järjestämistä. Yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kirjallisesti poliisille vähintään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa, jos sen järjestäminen edellyttää toimenpiteitä järjestyksen ylläpitämiseksi, sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi ja/tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

 

Ilmoitus poliisille tulisi tehdä ainakin seuraavista tapahtumista:

  • Suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia). 
  • Yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat.
  • Erityisryhmille suunnatut tilaisuudet.
  • Myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen).

 

Ilmoituksesta tai sen liitteistä tulisi käydä ilmi ainakin

·         Järjestäjän ja vastuuhenkilöiden kattavat yhteystiedot

·         Tapahtuman tiedot (ajankohta, paikka, ohjelma, arvio osanottajien määrästä)

·         Tapahtumapaikan käyttöoikeus (maanomistajalta)

·         Mahdollinen anniskelu, avotuli, äänenvahvistinten käyttö

·         Mahdolliset vastuuvakuutukset (mm. moottoriurheilutapahtumat)

·         Mahdollinen turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, jossa järjestäjä varautuu tilaisuuden turvalliseen toteuttamiseen.

 

Seuran järjestämiä yleisötapahtumia ovat seura- ja aluekilpailut koulu- ja esteratsastuksessa. Lisäksi seura järjestää vuosittain Nouse ratsaille –tapahtuman, jonka tarkoituksena on markkinoida ratsastusharrastusta ja ratsastusseuraa. Nämä eivät ole sellaisia tapahtumia, jotka vaatisivat ilmoituksen tekemistä poliisille. Mikäli seura tulevaisuudessa järjestää yleisötapahtumia, jotka täyttävät ilmoitusvelvollisuuden kriteerit, vastaa seuran turvallisuusvastaava ilmoituksen tekemisestä poliisille.

 

Seuran järjestämät yleisötapahtumat järjestetään aina samoissa tiloissa Ratsutila Aramaran maneesissa. Seuralla on näitä tapahtumia varten käytössään tapahtumilleen yksi turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti ja joka käydään läpi kilpailunjärjestäjien ja keskeisimpien toimihenkilöiden kesken ennen tapahtumaa. Päivittämisestä ja läpikäymisestä vastaa seuran turvallisuusvastaava. Mikäli seura järjestää tulevaisuudessa yleisötapahtuman joissakin muissa tiloissa, laatii seuran turvallisuusvastaava kyseiseen tapahtumaan oman turvallisuus- ja pelastussuunnitelman.


3.2. Jäsentapahtumat

 

Jäsenilleen seura järjestää retkiä hevosaiheisiin tapahtumiin, koulutustilaisuuksia, heppakerhoja, pikkujoulut, kauden päättäjäiset, sekä lajikokeiluja. Seuran hallitus huolehtii siitä, että tapahtumissa on aina mukana joku ensiaputaitoinen henkilö ja että juniorijäsenille suunnatuissa tapahtumissa ja retkillä on mukana riittävästi täysi-ikäisiä ja luotettavia valvojia. Seuran hallitus tai hallituksen nimittämä valvoja huolehtii tapahtuman turvallisuuden lisäksi siitä, että tapahtumissa noudatetaan seuran toimintalinjan mukaisia eettisiä linjauksia, mm. päihteettömyys, syrjinnän ehkäiseminen, sivistynyt käyttäytyminen.


3.3. Koulutus ja perehdyttäminen

 

Kilpailusääntökoulutukset

Seura järjestää säännöllisesti kerran vuodessa koulutuksen kilpailusäännöstä ja kilpailupaikalla käyttäytymisestä kilpailemisesta kiinnostuneille. Kaikkien seuran kilpailuihin osallistuvien seuralaisten toivotaan osallistuvan koulutukseen. Koulutuksen vetäjänä toimii yleensä seuran yhteistyöratsastuskoulun ratsastuksenopettaja. Koulutuksessa painotetaan turvallisuusnäkökohtia. Ennen seurakilpailujen alkua kilpailijoita muistutetaan vielä turvallisesta käyttäytymisestä kilpailunjärjestäjien toimesta.

 

Ensiapukoulutus

Seura pyrkii järjestämään vähintään joka toinen vuosi ensiapukoulutusta jäsenilleen. Koulutus tulee olla vähintään SPR:n hätäensiapukurssin laajuinen ja kouluttajana käytetään SPR:n kouluttajatutkinnon suorittaneita kouluttajia.

 

Seuratoimijat

Seuratoimijat, kuten uudet hallituslaiset perehdytetään tehtäväänsä kokeneempien hallituksen jäsenien toimesta mm. seuran toimintalinjan ja turvallisuusasiakirjan avulla.

 

Toimihenkilöt

Toimihenkilöt ja talkootyöntekijät seuran tapahtumissa ja kilpailuissa perehdytetään tehtävään ja turvalliseen toimintaan seuran tapahtumien turvallisuussuunnitelman avulla.


3.4. Ohjaajien/valmentajien osaaminen

 

Hevoskerho-ohjaajat ovat koulutettuja Nuori Suomi –ohjaajia ja heitä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin vuosittain. Seura pyrkii järjestämään vuosittain joko Nuori Suomi-ohjaajakoulutuksen, kerho-ohjaajien tapaamisen tai muun ohjaajien yhteistyötä tukevan tapahtuman.

 

Koulu- ja estevalmentajat pyritään valitsemaan siten, että heillä on mahdollisimman hyvä tuntemus valmennettavista ratsukoista sekä taito ohjata eri-ikäisiä ratsastajia. Valmentajien omakohtaista lajikokemusta sekä hevostuntemusta arvostetaan myös.


3.5 Ensiaputaidot

 

Seuran yleisö- ja jäsentapahtumissa on aina läsnä ensiaputaitoinen täysi-ikäinen henkilö. Seura järjestää säännöllisesti hätäensiapukursseja jäsenilleen.

 

4. Osallistujat ja ohjeistus

 

Tilaisuuden järjestämisestä vastaavan henkilön tulee ohjeistaa tilaisuuteen osallistuvat siten, että he kykenevät toimimaan turvallisesti. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää esimerkiksi ratsastuskilpailuihin yleisöksi tuleviin henkilöihin, jotka eivät välttämättä ymmärrä, kuinka hevosten läheisyydessä tulee toimia.


5. Suorituspaikat


5.1. Rakennukset, reitit yms.

 

Seuran järjestämät yleisötapahtumat ja kilpailut järjestetään aina samoissa tiloissa Ratsutila Aramaran maneesissa tai ulkokentällä. Seuralla on näitä tapahtumia varten käytössään tapahtumilleen yksi turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti ja joka käydään läpi kilpailunjärjestäjien ja keskeisimpien toimihenkilöiden kesken ennen tapahtumaa. Päivittämisestä ja läpikäymisestä vastaa seuran turvallisuusvastaava. Mikäli seura järjestää tulevaisuudessa yleisötapahtuman joissakin muissa tiloissa, laatii seuran turvallisuusvastaava kyseiseen tapahtumaan oman turvallisuus- ja pelastussuunnitelman.

 

Ratsutila Aramaran maneesi ja ulkokenttä ovat ratsastustapahtumiin turvallisia ympäristöjä, sillä ne ovat nimenomaan ratsastuskäyttöön tarkoitettuja tiloja. Niiden pohjat ovat hyvässä kunnossa, ratsastukseen sopivia ja ne ovat aidattuja alueita. Kilpailun/tapahtuman järjestäjät (kilpailuvastaava) huolehtivat, että tila on esim. tallin ulkoalueilla jaettu niin, että ratsastus-, katsoja- ja paikoitusalueet ovat erikseen ja näkyvästi merkityt. Maneesissa on erillisinä alueina ratsastus-, katsomo- ja kahvila-alueet. Liikennejärjestelyillä ja liikennevalvonnalla varmistetaan osallistujien ja yleisön vapaa ja turvallinen pääsy tapahtumapaikalle ja sieltä pois. Liikennejärjestelyissä otetaan huomioon myös mahdollisten pelastusajoneuvojen vapaa pääsy tapahtumapaikalle.

 

Jäsentapahtumiin, kuten koulutuksiin, pikkujouluihin yms., seura voi käyttää myös muita vuokratiloja esim. kaupungilta, Hotelli Jämsältä tai muilta yrittäjiltä. Tilojen turvallisuusasioista vastaa niiden omistaja. Mikäli tapahtuman järjestelyistä vastaava huomaa puutteita tilojen turvallisuusasioissa (hätäpoistumistiet, palovaroittimet, alkusammutusvälineistö, ensiaputarvikkeet), on hänen raportoitava asiasta välittömästi seuran turvallisuusvastaavalle ja tilojen omistajalle.


5.2. Paloturvallisuus

 

Tilojen paloturvallisuusasioista vastaa tilojen omistaja. Seuran toimijat ja erityisesti kilpailuvastaava/turvallisuusvastaava huolehtivat, että seuran tapahtumissa toimitaan paloturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Mikäli seuratoimijat havaitsevat epäkohtia tilojen paloturvallisuusasioissa, he ilmoittavat asiasta välittömästi seuran turvallisuusvastaavalle ja tilojen omistajalle.


5.3. Suorituspaikkojen valintaohjeet

 

Ratsastustapahtumaan valittavan tilan tulee olla nimenomaan ratsastuskäyttöön suunniteltu, eli ratsastuskenttä tai maneesi.

 

Jäsentapahtumiin valittavan tilan tulee olla kyseiseen toimintaan sopiva, vastuulliselta yrittäjältä tai kaupungilta vuokrattu tila. Tiloja valittaessa otetaan huomioon turvallisuusasiat (hätäpoistumistiet, palovaroittimet, alkusammutusvälineistö, ensiaputarvikkeet). Mikäli nämä eivät ole kunnossa, valitaan jokin muu tila.

 

6. Välineistö ja sen huolto

 

Tapahtuman järjestelyistä vastaavan henkilön tulee tarkastaa, että tapahtumassa käytettävä välineistö on kunnossa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi estekalustoon.


7. Toimintaohje onnettomuus- ja vahinkotilanteissa

 

Onnettomuustilanteessa on tärkeää pysyä rauhallisena. Jos paikalla on useita ihmisiä, on

jonkun otettava ohjat käsiinsä, jotta loukkaantunut saisi apua mahdollisimman pian.

 

Onnettomuus tai sairauskohtaus

Pelasta välittömässä vaarassa olevat.

Selvitä mitä on tapahtunut.

Jos tilanne on vakava, hälytä apua hätänumerosta 112.

Huolehdi omasta, autettavien ja muiden paikallaolijoiden turvallisuudesta, estä

lisävahinkojen syntyminen.

Tarkasta ovatko loukkaantuneen vammat hengenvaarallisia eli hengittääkö

loukkaantunut, toimiiko verenkierto, onko ensiapua vaativia vammoja.

Ryhdy tarvittaviin ensiaputoimiin.

Pyydä paikalla olevia auttamaan ja anna heille toimintaohjeita.

Arvioi ja seuraa tilannetta ammattiavun saapumiseen saakka.

Opasta ammattihenkilöstä paikalle.

Selvitä ammattiavulle tarkasti mitä on tapahtunut.

 

Toiminta tulipalon sattuessa

  • rakennuksen tyhjentäminen ja ensisijaisesti ihmisten pelastaminen
  • palon rajaaminen (ovet ja ikkunat kiinni)
  • palokunnan hälyttäminen ja alkusammutus
  • palokunnan opastaminen

 

Kun soitat hätänumeroon 112:

Kerro kuka olet ja mistä soitat, mahdollisimman tarkka osoite

Kerro lyhyesti mitä on tapahtunut.

Varaudu siihen että päivystäjä haluaa puhua myös potilaan kanssa.

Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan.

Huolehdi tarvittaessa pelastushenkilöstön opastuksesta ja varmista että

kulkureitti on selvä.

Pidä puhelin vapaana, koska avunpyytäjälle saatetaan soittaa matkalla olevasta

yksiköstä lisätietojen saamiseksi.

Soita hätänumeroon 112 uudelleen, jos potilaan tila muuttuu oleellisesti.


8. Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen

 

Vakavasta onnettomuudesta ja läheltä piti -tilanteesta tulee ilmoittaa seuran turvallisuusvastaavalle, joka vastaa jatkotoimista yhdessä hallituksen kanssa välittömästi. Tässä neuvottelussa päätetään esim. kriisiavun tarpeesta sekä mediatiedotteesta. Seuran puheenjohtaja antaa tarvittaessa mediatiedotteen, joka on tehty yhdessä hallituksen kanssa.


9. Ravinto- ja hygieniaohjeisto

 

Päivitetään keväällä 2012


10. Toimijoiden ohjeistus ja päivitys

 

Seuran hallitus ja turvallisuusvastaava vastaavat siitä, että seuran tapahtumien järjestäjät ovat tutustuneet seuran turvallisuusasiakirjaan ja että yleisötapahtumalle on tehty/päivitetty turvallisuussuunnitelma. Turvallisuusasiakirjaa päivitetään säännöllisesti ja päivittämisestä vastaa turvalllisuusvastaava.


11. Vakuutukset

1. SRL:on kuuluvien ratsastusseurojen vastuuvakuutus

1.1 Vakuutetut
Vakuutettuja ovat Suomen Ratsastajainliitto ry ja liiton jäsenseurat.

1.2 Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksen tarkoituksena on kattaa vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun toiselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, kun vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

1.3 Vakuutuksen korvauspiiri
Vakuutuksen tarkoituksena on kattaa vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun toiselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, kun vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan. Vastuu voi syntyä yhdistystoiminnassa liiton tai sen jäsenseurojen jäsenille, toimihenkilöille tai ulkopuolisille aiheutetuista vahingoista. Vakuutus kattaa myös Kokoontumislain (1999/530) 17 §:n mukaisen järjestäjän vastuuta silloin, kun vakuutettu liitto tai jäsenseura toimii yleisötilaisuuden järjestäjänä.

1.4 Omavastuu
Kussakin vakuutustapahtumassa on vakuutetun omavastuu 500 euroa.

1.5 Vakuutusmäärä
Tapiolan maksaman vakuutuskorvauksen enimmäismäärä on henkilö- ja esinevahingoissa 504.564 euroa kussakin vakuutustapahtumassa.

1.6 Vakuutusehdot
Vakuutussopimukseen sovelletaan Tapiolan vakuutusehtoja nro Y002, 670, 671 sekä erityisehtoja.

2. Seurojen vapaaehtoistyöntekijät (talkoohenkilöt)
Ratsastusseurojen vapaaehtoistyöntekijät (talkoohenkilöt) on liitetty mukaan ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin.

3. Toimihenkilöiden vastuuvakuutus
SRL:n alaisissa kilpailuissa toimivat toimihenkilöt ovat erillisen vastuuvakuutuksen piirissä. Seuran jäseninä ja vapaaehtoistyöntekijöinä toimihenkilöt ovat ryhmätapaturmavakuutuksen piirissä.

Vakuutussopimus 312-0140902-H (kilpailutoiminta) kattaa puhtaita varallisuusvahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja joista Suomen Ratsastajainliitto ry määrätään korvausvelvolliseksi tuomarivirheen tai aiheettomaksi osoitetun kilpailukiellon johdosta. Aiheutunut vahinko on perusteeltaan ja määrältään tuomioistuimen määrättävä. Vakuutukseen sovelletaan ehtoja Y002, 678 ja erityisehtoja. Omavastuu kussakin vakuutustapahtumassa on 1.000 euroa ja vakuutusmäärä 50.456 euroa

 

 

©2017 Ratsastusseura Aramara Ry - suntuubi.com