Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

 

 

1.      SEURATOIMINNAN VISIO

 

Ratsastusseura Aramara ry:n tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille turvallista, monipuolista ja yksilöiden tarpeet huomioonottavaa harrastustoimintaa, yhteistyössä Ratsutila Aramaran kanssa.

Seura haluaa panostaa turvalliseen lajitoimintaan sekä tarjota monipuolisia vaihtoehtoja harrastuksen parissa.

Seurassa haluamme antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa seuran toimintaan ja kehittämiseen.

 

2.      SEURATOIMINNAN EETTISET LINJAUKSET

 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan seuran toimintaan, erityisesti lapsia ja nuoria pyritään kannustamaan mukaan.

Kaikille ollaan tasapuolisia, eikä ketään syrjitä ulkonäön, iän, uskonnon, mielipiteen tms. vuoksi. Kaikkia pyritään kannustamaan ja auttamaan harrastuksen parissa sekä pyritään vaalimaan yhdessä toimimisen merkitystä.

Toiminnan tulee olla turvallista ja seuran toiminnassa vaalitaan päihteettömyyttä sekä sivistynyttä toimintaa (ei kiroilua yms.).

 

 

 

3.      SEURAN TOIMINTAPERIAATTEITA

 

Seurassa on olemassa tiettyjä  toimintaperiaatteita, jotka on hyvä olla kaikkien tiedossa.  Näin kaikilla seuran jäsenillä on yhteinen tietämys siitä, miten eri tilanteissa toimitaan. 

 

·         Lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan pyritään kuuntelemaan mahdollisimman paljon.

·         Seuran toiminnassa pyritään siihen että kaikilla on mahdollisuus osallistua, osallistumismaksua peritään vain tietyissä seuran toiminnoissa. 

·         Kaikissa seuran toimissa pyritään huomiomaan yhteistyökumppanin Ratsutila Aramaran toiveet ja aktiivista yhteistyötä pyritään pitämään yllä. Seura käyttää toiminnassaan Ratsutila Aramaran tiloja ja tallialuetta, joten näissä pyritään käyttäytymään hyvin ja arvostavasti.  Tallin seinältä löytyvät käyttäytymisohjeet, joilla pyritään viestimään yhteisistä säännöistä.  

·          

·         Seuralla on turvallisuussuunnitelma ja sitä päivitetään säännöllisesti. Seura suosittelee turvakannattimien ja heijastinliivien käyttöä, jotka seura on hankkinut ratsastajien käyttöön.

·         Hevoskerhon jatkuvuus edistää seuralaisten taitoja ja turvallisuus paranee kun osataan toimia hevosten kanssa oikein. Seura pyrkii järjestämään säännöllistä hevoskerhotoimintaa koulutettujen ohjaajien vetämänä. Myös seuran ulkopuolisten on mahdollista osallistua hevoskerhotoimintaa jos vapaita paikkoja on.

·         Ratsastusseuran järjestämässä toiminnassa ryhmät muodostetaan harrastajan tason mukaan. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi valmennuksissa ja hevoskerhossa. Joissakin tilanteissa ryhmä muodostetaan myös sen perusteella, onko harrastaja juniori vai seniori. Kuuluminen Ratsastusseura Aramaraan tuo etusijan muiden seurojen jäseniin nähden. Tilanteissa, joissa valmennusryhmiään on enemmän tulijoita, kuin siihen on mahdollista ottaa, etusija on valmennusryhmään jo aikaisemmin kuuluneilla.

·         Lapsia ja nuoria pyritään aktivoimaan valmennuksiin ja kilpailutoimintaan järjestämällä heille sopivia ryhmiä ja kilpailuluokkia. Osallistumismaksut ovat samat kaikille seuran jäsenille. Seurakilpailujen osallistumismaksut pyritään pitämään alhaisina, jossa se ei muodostaisi estettä osallistumiselle.

·         Ratsastusseura Aramarassa tiedotus hoidetaan tallin ilmoitustaululla, internet-sivujen kautta sekä sähköpostein.

·         Aktiivisia seuratoimijoita tarvittaisiin enemmän kuin niitä on tarjolla ja siksi kaikki innokkaat ovat tervetulleita toimintaan mukaan. Seuratoimijoiden rekrytoinnista vastaa seuran hallitus nimittämällä eri vastuualueille omat toimihenkilönsä. Tämän toimintalinjan toivotaan olevan myös apuna uusien seuratoimijoiden perehdyttämisessä.

·         Seuran toiminnassa halutaan olla avoimia ja tämän uskotaan lisäävään hyvää ilmapiriiä seuratoimijoiden kesken.

·         Ratsastusseuran jäseniä kannustetaan talkootöihin ja seuratyöntekijöiden kiittämiseen varataan vuosittain talousarviosta pieni summa rahaa. Seuran toiminnassa pyritään avoimuuteen, jotta ilmapiiri pysyisi hyvänä.

·         Ratsastusseurassa on nimetty vastuuhenkilöt tiettyjen toimintojen taakse.  Vastuuhenkilö voi olla joko hallituksesta tai sen ulkopuolelta. Eri toiminta-alueiden kuulumisia käydään läpi muun muassa hallituksen kokouksissa.

·         Ratsastusseura Aramaran tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Ratsutila Aramara, Suomen Ratsastajainliitto, valmentajat sekä muut ratsastusseurat. Ratsutila Aramaran kanssa järjestetään erilaisia tapahtumia ja valmennus- sekä kilpailutoimintaa. Suomen Ratsastajainliitto toimii neuvonantajana ja toiminnan ohjaajana. 

 

4.      PELISÄÄNNÖT

 

Pelisääntökeskustelut käydään syksyisin ratsastuskauden alkaessa, jolloin myös seuran hevoskerhotoiminta alkaa. Hevoskerholaiset sopivat yhdessä pelisäännöistään ohjaajien kanssa. Jokainen hevoskerholainen saa laaditut säännöt itselleen. Niitä pyritään myös noudattamaan. Vanhemmat käyvät läpi omassa pelisääntöpalaverissa kerholaisten laatimat säännöt. Vanhemmat pohtivat myös kilpailutilanteita ja sitä millaisen kannustuksen kukin omalle lapselleen kilpailutilanteessa antaa. Tallilla järjestettävät kilpailut tuovat jännitystä harrastukseen, huonokaan kilpailutulos ei saisi lopettaa lapsen halua harrastaa.

 

Vanhemmat keskustelevat myös ratkaisuja mahdollisiin ristiriitatilanteissin. Tällähetkellä ristiriidat ovat hoituneet juttelemalla asioista. Säännöissä otetaan huomioon että toiminnassa on mukana leikinomaisuus eikä osallistumispakkoa ole. Laaditut säännöt toimitetaan säännöllisesti Nuori Suomi ry:lle.

 

Säännöt kaudelle 2010/2011

-          seurataan ohjeita

-          annetaan työrauha

-          kunnioitetaan toisia (ei naureta toisille)

-          ei puhuta päällekkäin

-          ei kiroilla

-          ei läpsitä kavereita

-          ei kosketa toisten tavaroihin

-          ei lyödä hevosta

 

 

5.      ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖIDEN ROOLIT

Ratsastusseura Aramaran organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

 

Suomen Ratsastajainliitto ry

Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta. Ratsastajainliitto on kaikkien ratsastuksen harrastajien etujärjestö, joka ajaa sekä huippu-urheilun että kuntoharrastajien asiaa. Ratsastajainliiton keskeisiä tehtäviä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa.

Ratsastusseura Aramara

Ratsastusseura Aramara on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura, joka järjestää ja tukee ratsastukseen ja hevosiin liittyvää toimintaa Jämsässä ja erityisesti tiiviissä yhteistyössä Ratsutila Aramaran kanssa. Seurassa on hieman yli sata jäsentä. Seura pyrkii panostamaan erityisesti nuorisotoimintaan, sekä harrastamisen turvallisuuteen. Seura järjestää mm. kilpailu- ja valmennustoimintaa ja heppakerhoja. Seuran jäsenillä on mahdollisuus kilpailla ja valmentautua Ratsutila Aramaran hevosilla.

Ratsastusseura Aramaran hallitus

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita ja toimia yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallituksen tehtäviä rajoittaa yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt sekä yhdistyksen kokouksen ohjeet. Yleisellä tasolla hallituksella on kaksi tarkoitusta, hallinto- ja valvontafunktio. Hallituksen jäsenet voivat jakaa tehtäviä, mutta päätökset hallitus tekee yhdessä. Vastuu päätöksistä on myös pääsääntöisesti yhteistä. On huomioitava, että hallitus vastaa viime kädessä alaisuudessaan toimivien jaostojen ja joukkueiden asioiden hoidosta.

a. (YhdL) Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen (kevät- ja syyskokous) ja valmistelee kokouksen asiat.

b. Hallitus panee yhdistyksen kokouksen päätökset täytäntöön.

c. Hallitus huolehtii juoksevista asioista ja suhteista ulkopuolisiin.

d. Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta. Merkittävistä talousasioista päättää yleensä kuitenkin yhdistyksen kokous.

e. Hallitus palkkaa ja valvoo työntekijöitä.

f. (YhdL) Hallitus pitää jäsenrekisteriä.

g. (YhdL) Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana.

h. (YhdL) Hallitus toimii selvitysmiehenä yhdistyksen purkautuessa.

 

 

 

 

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Hallitus on yhdistyksen lainmukainen edustaja. Hallituksen kollektiivinen edustus on kuitenkin yhdistyksen juoksevien asioiden hoitamisen kannalta hankala. Tämän vuoksi yhdistyksellä on nimenkirjoittaja tai kirjoittajia, joilla on oikeus tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia yhdistyksen puolesta. Nimenkirjoittaja on se henkilö, joka merkitään yhdistysrekisteriin yhdistyksen nimenkirjoittajaksi.

Yleensä hallituksen puheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus yhdistyslain mukaisesti. Lisäksi yhdistyksen sääntöjen perusteella voidaan nimenkirjoitusoikeus antaa myös muille. Muilla kuin säännöissä mainituilla perusteilla nimenkirjoitusoikeutta ei voida antaa.

 

Puheenjohtaja

·         hallituksen ja toimihenkilöiden työskentelyn johtaminen

·         yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokousten asialistojen laatiminen yhdessä sihteerin kanssa

-hallituksen kokouksessa puheenvuorojen jakaminen ja huolehtiminen siitä, että kokous sujuu asiallisesti

·         hallituksen toimivuudesta ja yhteishengestä

huolehtiminen

·         yhdistyksen ulkoisten suhteiden hoito

·         yhdistyksen toiminnan kehittäminen

·         huolehtii tiedottamisesta, mm. lehti-ilmoitukset ja nettisivujen päivitys

·         hoitaa sääntömääräisten kokousten käytännön järjestelyistä: kutsut, asialistat

 

Varapuheenjohtaja

·         Jos puheenjohtaja ei pääse osallistumaan kokoukseen tai tilaisuuteen, hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja

·         kirjoittaa toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman

 

Sihteeri

·         tekee pöytäkirjat kokouksista

·         kirjoittaa yhdistyksen asiakirjoja

·         hoitaa toimistotyöt, kuten postitus, kopiointi ja arkistointi

·         hoitaa kokousten käytännön järjestelyt: yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokousten asialistojen laatiminen yhdessä puheenjohtajan kanssa

 

Jäsensihteeri

·         pitää yllä jäsenrekisteriä

·         huolehtii yhteydenpidosta pääseuraan: jäsenasiat, toimihenkilöilmoitukset, lisenssiasiat yms.

·         huolehtii jäsenten muistamisesta

·         huolehtii jäsentiedotteiden lähettämisestä sähköpostilla

 

Rahastonhoitaja

·         hoitaa yhdistyksen raha-asioita

·         huolehtii käteisrahoista, kuiteista, pankkiasioista, laskutuksesta ja laskujen maksamisesta

·         hoitaa kirjanpidon

·         huolehtii avustushakemusten laatimisesta

·         tekee tilinpäätöksen

 

Juniorijäsen

·         on alle 18-vuotias hallituksen jäsen, joka tuo juniorijäsenten toivomuksia ja terveisiä käsiteltäväksi hallituksen kokoukseen ja kertoo junioreiden kannan käsiteltäviin asioihin

 

Vastuuhenkilöt (voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta):

 

Nuorisovastaava

·         suunnittelee seuran nuorisotoimintaa

·         vastaa heppakerhotoiminnasta, sekä muista erityisesti juniorijäsenille suunnatusta toiminnasta: retket, tempaukset

·         on tiiviissä yhteistyössä heppakerhovetäjien kanssa

·         huolehtii vuosittain tehtävästä tyytyväisyyskyselystä jäsenten keskuudessa

 

 

Tapahtuma- ja koulutusvastaava

·         vastaa seuran eri tapahtumien ja koulutustilaisuuksien käytännön järjestelyistä (esim. Nouse ratsaille, kilpailusääntökoulutukset, turvallisuus- ja ensiapukoulutukset, pikkujoulut, kevätkaudenpäättäjäiset yms.

 

Kilpailuvastaava

·         laatii kilpailukutsut

·         vastaa seuran järjestämien kilpailujen käytännön järjestelyistä

·         toimittaa tulokset paikallislehteen sekä ilmoittaa merkkisuoritukset Ratsastajainliittoon

 

Turvallisuusvastaava

·         laatii/päivittää seuran turvallisuusasiakirjaa ja seuraa sen toteutumista

·         laatii tapahtumien turvallisuussuunnitelmat ja käy turvallisuusasioita läpi toimijoiden kanssa (huom. jos seura järjestää aina kilpailut/yleisötapahtuman samassa paikassa, riittää yksi suunnitelma kaikille kisoille, kunhan sitä muistetaan päivittää ja se käydään läpi toimijoiden kanssa aina ennen kisoja)

 

Emäntä/kioskivastaava

·         vastaa seuran kioskin pyörittämisestä seuran tapahtumissa

 

Heppakerhovetäjät

·         vastaavat heppakerhojen käytännön järjestelyistä ja kerhojen vetämisestä

 

6.      SEURAN TARJOAMAT TOIMINTAMUODOT JA PALVELUT

Ratsastusseura Aramara ry:n hallitus on asettanut tavoitteeksi että mahdollisimman monelle  seurassa mukana olevalle lapselle ja nuorelle on tarjolla mieleistä toimintaa. Tämä toiminta on pyritty suunnittelemaan pitkälti nuorten omien toiveiden mukaisesti. Seuraan kuuluu keskimäärin 50 alle 18-vuotiasta jäsentä, joista suurin osa on aktiivisesti mukana seuran toiminnassa. Tarjoamalla seuraavia toimia uskomme tavoittavamme suurimman osan näistä lapsista ja nuorista.

 

6.1  Kilpailutoiminta

 

Seuratason kilpailuja järjestetään vähintään neljä kertaa vuodessa. Kilpailuluokat pyritään suunnittelemaan siten, että mahdollisimman moni halukas pääsee mukaan. Kilpailuissa on mukana helppoja luokkia sekä osallistumismaksut pidetään alhaisina. Kilpailut järjestetään kannustavassa ja iloisessa hengessä, jolla pyritään luomaan nuorille positiivisia kokemuksia ja iloisia onnistumisia kilpailuiden parissa.

 

Ratsastajille tarjotaan mahdollisuus seurata taitojensa kehittymistä ratsastusmerkkien suorittamisen kautta. Nuorille suunnattu Pollux-ratsastuskilpailu tai hevostaitokilpailu pyritään järjestämään joka toinen vuosi.

 

Seura on kiinnostunut aluekilpailuiden järjestämisestä yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa joko omalla tai yhteistyökumppanin tallilla.

 

Kilpailutoimintaan osallistuu keskimäärin 20 seuran juniorijäsentä, ikäjakauma 8-18 vuotta.

 

6.2 Hevoskerhot ja hevostaitojen kehittäminen

 

Seuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua hevoskerhotoimintaan ja osallistumiskynnys pyritään pitämään alhaisena. Hevoskerhoja vetävät koulutuksen käyneet ohjaajat ja kerhotoiminta on pitkälti nuorten itsensä suunnittelema ja toteuttama. Hevoskerhossa opetellaan hevosenhoitoon liittyviä asioita ja lisäksi kerhon ohjelmassa on mukana myös liikuntaa ja liikuntaleikkejä. Toimintaa valvoo aikuistukihenkilö.

 

Seura tarjoaa mahdollisuuden hevostaitomerkkien suorittamiseen. Seura pyrkii järjestämään vuosittain joko oman hevostaitokilpailun tai mahdollisuuden osallistua toisen seuran järjestämään hevostaitokilpailuun.   

 

Hevoskerhotoimintaa osallistuu keskimäärin 15 seuran juniorijäsentä, ikäjakauma 8-15 vuotta.

 

 

6.3 Lajikokeilut

 

Ratsastajia halutaan kannustaa liikkumaan monipuolisesti ja kokeilemaan uusia lajeja. 

Ratsastusseura aloittaa säännöllisten lajikokeiluiden toteuttamisen syksyllä 2011  ja tätä toimintaa varten tullaan vuokraamaan liikuntasali Jämsän Kaupungilta. Lajikokeiluissa ensisijalla ovat seuran juniorijäsenet, mutta jos paikkoja jää tarjotaan niitä myös seuran seniorijäsenille ja sen jälkeen myös seuran ulkopuolisille kiinnostuneille. Lajikokeilut ovat seuran jäsenille maksuttomia, seuran ulkopuolisilta peritään pieni osallistumismaksu. Lajikokeiluiden kautta pyritään luomaan suhteita alueen muihin urheiluseuroihin ja kehittämään vuorovaikutusta eri seuratoimijoiden välillä.

 

Keski-Suomen Liikunta järjestää vuosittain kesällä KESLI-liikuntaleirin. Tämä viikon mittainen leiri on  tarkoitettu 10-13 –vuotiaille lapsille. Ratsastusseura Aramara tukee jäseniään leirimaksussa hallituksen vuosittain tekemän päätöksen mukaisesti.

 

Lajikokeiluihin uskotaan osallistuvan keskimäärin 15 seuran juniorijäsentä, ikäjakauma yli 13-18 vuotta.

 

6.4 Koulutukset ja muut tapahtumat

 

Seuran tavoitteena on että jokainen kilpaileva jäsen perehdytetään kilpailemiseen liittyviin asioihin, kuten sääntöihin ja käyttäytymiseen kilpailupaikalla. Tämä toteutetaan käytännössä kerran vuodessa järjestettävän kilpailusääntökoulutuksen avulla. Tämän maksuttoman koulutuksen pitää joko ratsastuksenopettaja, -ohjaaja, toimihenkilöoikeudet tai muulla tavoin riittävät taidot omaava henkilö. Koulutuksen yhteydessä voidaan tarjota halukkaille mahdollisuus aluelupakokeen suorittamiseen. 

 

Seura pyrkii järjestämään vuosittain joko Nuori Suomi-ohjaajakoulutuksen, kerho-ohjaajien tapaamisen tai muun ohjaajien yhteistyötä tukevan tapahtuman.

Seuran jäsenille avoimia tapahtumia vuoden aikana ovat mm kevätkauden päättäjäiset sekä pikkujoulut. Lisäksi perinteisen Nouse Ratsaille –päivän avulla pyritänä tekemään lajia tunnetuksi ja houkuttelemaan paikkakunnalta uusia harrastajia lajin pariin

Seura kannustaa jäseniään mukaan toimihenkilökoulutuksiin ja seuran on myös valmis maksamaan kaikki koulutuksesta aiheutuneet kulut.

 

 

 

 Laatinut Ratsastuseura Aramara ry:n hallitus toukokuussa 2011, päivitetty 21.11.2012

©2017 Ratsastusseura Aramara Ry - suntuubi.com